پیمان محمدپور

پیمان محمدپور

مشاور توسعه وب Web Development و تجربه کاربری User Experience

دارنده گواهینامه Google UX Professional از شرکت گوگل با شماره LM6863G87XGM

دارنده گواهینامه Digital Marketing از IAB Europe به شماره 38TPVLTPJ

دارنده گواهینامه Advanced Google Analytics از Google Analytics Academy

مهارت‌های حرفه‌ای:

 • اصول و مفاهیم توسعه نرم افزار شی گرا و ابزارهای UML
 • مفاهیم Agile و Scrum و ابزارهای کار گروهی Jira و Confluence و Trello
 • تکنولوژی‌های رایج توسعه وب HTML, CSS, PHP , Symfony, WordPress, Vue, JavaScript, Git, Composer, WebPack, Linux CLI
 • چارچوب رابط کاربری Bootstrap
 • مفاهیم دسترس پذیری در وب و WCAG2.1
 • بهبود عملکرد صفحات وب و Core Web Vitals
 • تحلیل داده‌های ترافیکی با Google Analytics
 • ایجاد Wireframe و Mockup  و Prototype و طراحی Hi-Fi و Lo-Fi
 • انجام تست کاربرد پذیری Usability Testing
 • انجام Data-driven Testing و A/B Testing در وب
 • اصول Jakob Nielsen و Gestalt همراه با پیاده‌سازی
 • بهبود و ارتقای امنیت نرم افزار تحت وب
update آخرین بروزرسانی:2 سال قبل