هومن خرسندی

هومن خرسندی

۲۳ سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات 

مشاور و مجری پروژه های فناوری اطلاعات

مشاور رتبه ۳ در شبکه و زیرساخت 

عضو کارگروه تدوین معیارهای ممیزان نظام ارزیابی و ممیزی مراکز داده

ممیز تایید صلاحیت شده مراکز داده 

عضو کمیسیون های مشاوران و مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران

موسس – مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکتهای ریزپردازان و داده افزار نوین البرز 

کارشناس کارگروه ارزی سازمان نصر کشور