جواد رحیمی

جواد رحیمی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

برنامه نویس و مدیر پروژه و مدیر فنی شرکت نرم افزاری

مشاور پایه سه گرایش نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

عضو کمیسیون کارشناسان حقیقی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

update آخرین بروزرسانی:1 سال قبل