آرمین پورآزاد

آرمین پورآزاد

ممیز ، مشاور ، مجری و ناظر پروژه های زیرساخت سرویس های مراکز داده

مشاور و ممیز در حوزه تداوم عملکرد سرویس های مرکز داده و تضمین تحمل خرابی زیرساخت ها و سرویس دهی بدون وقفه

مشاور و مجری راه اندازی زیرساخت های تجمیع لاگ و رخدادهای شبکه و سرویس ها

بیش از 8 سال فعالیت مشاوره و اجرا در صنایع بزرگ مانند بانک ها،بیمه ها،خودروسازی،هلدینگ های تولیدی و بازرگانی،گروه های تحقیق و توسعه و…

مشاور و ممیز حوزه مدیریت انطباق (Compliance Management) در زیرساخت های فناوری اطلاعات

مشاوره،طراحی و معماری زیرساخت شبکه و سرویس های مراکز داده در ابعاد پروژه های ملی

همکاری با بزرگترین و برجسته ترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات کشور به عنوان ناظر و یا پیمانکار در پروژه های متعدد

سابقه فعالیت صنفی در کمیسیون ها و کارگروهها