بهنام ولی زاده

بهنام ولی زاده

مشخصات تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی – کسب‌وکار جدید – دانشگاه تهران
 • کارشناسی مهندس مخابرات دانشکده مخابرات

سوابق اجرایی

 • مشاور معاون وزیر و مجری طرح ابر دولت سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • معاون مدیرکل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • رییس گروه آموزش مدیریت آموزش شرکت ارتباطات زیرساخت
 • کارشناس و مسؤول ترافیک‌سنجی مرکز مدیریت شبکه دیتا شرکت فناوری اطلاعات ایران
 • کارشناس مرکز مدیریت شبکه‌ دیتا شرکت مخابرات ایران

سوابق صنفی و علمی

 • دارنده پروانه مشاوه در حوزه مدیریت و آموزش از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
 • عضو حقیقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
 • عضو حقیقی انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران (Iran BMA)
 • عضو حقیقی انجمن مدیریت ایران (Iran Management)
 • عضو حقیقی انجمن کامپیوتر ایران (CSI)
 • عضو حقیقی انجمن مدیریت فناوری ایران
 • عضو حقیقی انجمن علمی مدیریت راهبردی (استراتژیک) ایران
 •  

سایر سوابق کاری و مشاوره‌ای

 • مشاور تدوین مدل کسب‌وکار، تدوین طرح کسب‌وکار و مطالعات امکان‌سنجی
 • مشاور توسعه‌ی کسب‌وکار در استارتاپ‌ها
 • مشاور فنی در حوزه شبکه‌های مخابراتی و دیتا و مراکز داده
 • تدریس دروس تخصصی
 • صاحب‌امتیاز و مدیرمسوول ماهنامه پیشران توسعه (در حوزه فناوری اطلاعات – توقف نشر)

سوابق عملیاتی و مدیریت و اجرای پروژه

عضویت در هسته‌ی مرکزی پروژه‌های ملی و بزرگ به عنوان مدیر پروژه، ناظر یا نماینده‌ی کارفرما، تدوین مدل اقتصادی یا مدل کسب‌وکار، تدوین اسناد واگذاری، عضو شورای راهبری شامل پروژه‌ها و طرح‌های ملی

 • مجری طرح زیرساخت یکپارچه ابر دولت هوشمند کشور
 • ایجاد، توسعه و مدیریت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX)
 • ایجاد، توسعه و مدیریت گذرگاه خدمات G2G دولت (GSB)
 • ایجاد، توسعه و مدیریت گذرگاه خدمات عمومی G2B دولت (PGSB)
 • ایجاد، توسعه و مدیریت سکوی نرم‌افزاری دولت همراه (Android, IOS, PWA)
 • مدیر پروژه‌ی واگذاری BOT گذرگاه خدمات عمومی به صورت اپراتوری
 • مدیر پروژه‌ی واگذاری BOT شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران (ابر ایران)
 • مدیر پروژه‌ی واگذاری BOT شبکه‌ی علمی کشور
 • مدیر پروژه‌ی طراحی مفهومی شبکه میزبانی یکپارچه خدمات کشور و تدوین مدل کسب‌وکار آن
 • مدیر پروژه‌ی بررسی، تحلیل و ارایه مدلی برای پیش‌بینی ترافیک شبکه کشور
 • مدیر پروژه‌ی شبکه مترواترنت استان کرمان و استان قم
 • مدیر پروژه‌ی مدیریت یکپارچه شبکه ارتباطات دیتا (NOC)
 • مدیر پروژه‌ی شبکه‌ی علمی کشور
 • مدیر پروژه‌ی تدوین مدل کسب‌وکار و طرح کلان کسب‌وکار شبکه‌ی علمی کشور
 • مدیر پروژه‌ی معماری لایه‌ی سرویس شبکه‌ علمی و ارایه نقشه راه شبکه علمی کشور
 • مدیر پروژه‌ی مطالعات پژوهشی در خصوص تعاملات بین‌المللی در حوزه ICANN و راهبری انجمن ICANN
 • مدیر پروژه‌ی مطالعات پژوهشی برای توسعه تعاملات در حوزه WSIS