حسین صمدی

حسین صمدی

 فعالیت مستمر در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات ،

پشتیبانی شبکه،نصب،راه اندازی، نگهداری و نظارت بر تجهیزات شبکه اکتیو و پسیو،

اجرای پایلوت(Public WiFi) (Cisco)مخابرات ایران

همچنین برنامه ریزی پروژه ،هماهنگی کارکنان و منابع داخلی

فعال  در صنعت ارتباطات ماهواره ای و رادیویی

خدمات صوتی، فاکس، پیامک، دیتا، اینترنت و راه کارهای جامع تلمتری، اسکادا، سیستم ردیابی و شناسایی از راه دور (LRIT)،

قرائت از راه دور (AMR)، سیستم مدیریت ناوگان (FMS)، سیستم شناسایی خودکار (AIS)، سیستم پایش شناورها (VMS)