پیمان سلطانی

پیمان سلطانی

پیمان سلطانی هستم با بیش از 20 سال تجربه در حوزه تخصصی برق و مرکز داده 

تجربه من از اتوماسیون صنایع و مشخصا خط تولید پروژه هایی همچون ایران خودرو شروع می شود. در ادامه در صنعت برق و اسکادا پروژه های مای و بین المللی متعدد را طراحی و پیاده سازی کردم که از جمله می توان به اتوماسیون پست های برق شهر شارجه، ترمینال 3 فرودگاه ابوظبی، برق ملی سودان  اشاره کرد. در صهت نفت و کاز نیز پروژه های بزرگی همچون کل افسایت 15 پتروشیمی در ماهشهر را می توان نام برد.

در حوزه مرکز داده طی 12 سال سال اخیر، پروژه های متعددی انجام شده که می توان به طراحی ممرکزی مرکز داده بورس با بیش از 200 رک، طراحی امام علی با 1000 رک، ساهت فاز 1 پروژه امام علی با 400 رک،  پروژه های متعدد بانکی با بانکهای ملت، سرمایه، پارسیان، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، قوامین را نام برد. 

در طی سالیان، متوجه چالش دانش روز در صنع مرکز داده شدم، که دوره های متعددی را نزد مراجع استانداردی The Uptime Institute, BICSI, Capitoline, EPI, PMI, NFPA, ASHREA را گذراندم و به عنوان اولین گروه مدرسال نظام ممیزی مراکز داده در خدمت DCAS بودم و الان نیز علاوه بر مجوز های بین المللی، مشاور رسمی نظام صنفی و رایانه ای در حوزه زیرساخت و آموزش و مدرس رسمی سازمان فناوری اطلاعات باشد.