علی اکرمی

علی اکرمی

بیش از 14 سال فعالیت در صنعت نرم افزار به عنوان برنامه نویس، تحلیلگر سیستم و مدیر پروژه

مدیر مهندسی نرم افزار شرکت اتوماسیون شرق

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بهین پردازش رویان

بنیان گذار انجمن تخصصی ابزارهای نوین مبتنی بر اوراکل

مشاور و مجری احصا و پیاده سازی فرآیندهای سازمانی در حوزه خدمات شهری شهرداری ها

مجری سرویس های حاکمیتی و معماری مبتنی بر سرویس در حوزه خدمات بانکی

عضو حقیقی نظام صنفی رایانه ای از سال 1390

مشاور رتبه 3 نظام صنفی رایانه ای در رشته های نرم افزار و مشاوره مدیریت و آموزش از سال 1395

عضو کمیسیون مشاوران نظام صنفی رایانه ای استان تهران

عضو کمیسیون نرم افزارهای پیشرفته سازمانی نظام صنفی رایانه ای استان تهران

عضو کمیسیون رفاهی و اجتماعی نظام صنفی رایانه ای استان تهران

update آخرین بروزرسانی:2 سال قبل