دایرکتوری مشاوران

دایرکتوری تجاری مشاوران نظام صنفی رایانه ای استان تهران با هدف شناخت هر چه بیشتر و تقویت نقش و جایگاه مشاوران در صنعت فناوری اطلاعات، معرفی مشاوران به همراه ظرفیت ها، توانمندی ها و روش های ارتباط با آن ها و توسعه کمی و کیفی اعضای شاخه مشاوران توسط کمیسیون مشاوران نظام صنفی رایانه ای استان تهران راه اندازی شده است.

[nsr_homepage_search]

اعضای دایرکتوری

ثبت نام مشاوران

در صورتی که عضو نظام صنفی رایانه ای تهران و دارای مجوز فعالیت به عنوان مشاور هستید، به جهت معرفی تخصص و توانمندی های خود و کمک به ایجاد شبکه مشاوران به سادگی اقدام به ثبت نام نمایید. اطلاعات شما پس از تایید در لیست مشاوران نمایش داده خواهد شد.