محمد دین محمد آذری

محمد دین محمد آذری

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی سوابق کاری: نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پردیس دیبا اندیشان سوابق صنفی: رئیس کمیسیون زیرساخت مراکزداده                                                                (سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران) عضو حلقه موسس و کمیته مرکزی «نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده»                   (سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور) عضو «کمیته مراکزداده و مدیریت محتوا» در شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات)

update آخرین بروزرسانی:3 ماه قبل