محمدرضا مهرآزما

محمدرضا مهرآزما

  • عضو هیئت مدیره دوره هفتم نصر تهران
  • مشاوره حوزه استراتژی امنیت اطلاعات
  • مدیر دپارتمان حاکمیت امنیت شرکت رویال پرداز تیام
  • سر ممیز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • مدرس دوره‌های امنیت اطلاعات
  • عضو هیئت علمی دانشگاه
  • مشاوره حوزه خدمات فناوری اطلاعات و حاکمیت فناوری اطلاعات
update آخرین بروزرسانی:2 ماه قبل